Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Aktuality

Proběhly závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů

Projekt Probační a mediační služby (PMS) Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, který probíhá již od počátku roku 2011, se chýlí ke konci. PMS projekt realizuje v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych. Jednou ze závěrečných aktivit projektu realizovaného v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly dvě říjnové projektové konference.

 

PMS se účastní kampaně zaměřené na pomoc dlužníkům a boj proti dluhům

Aliance proti dluhům, mezi jejíž zakládající členy patří Probační a mediační služba, spustí příští týden informační a osvětovou kampaň. Ta upozorní na problematiku zadluženosti a pomůže dlužníkům s postupným a efektivním řešením jejich složité životní situace. Kampaň bude sestávat z několika fází včetně distribuce informačních brožurek určených lidem, kteří si s dluhy nevědí rady. Součástí kampaně bude také spuštění nových, informativních webových stránek k problematice dluhů a v neposlední řadě také informační kampaň v tisku.
 

Zpráva k jednání k rozšíření „Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“ ze dne 4.prosince 2014

Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS společný workshop zástupců středisek PMS/měst, ve kterých již probíhá či bude probíhat „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“, který je realizován v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Realizátorem projektu je Probační a mediační služba (dále PMS).

Supervizní workshop Programu pro agresivní a nedbalé řidiče

Dne 7.7.2016 se na ředitelství PMS uskutečnil závěrečný supervizní workshop k Programu pro agresivní a nedbalé řidiče (též Program pro řidiče), který je realizován v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Aliance proti dluhům uspořádá pokračování kulatého stolu na téma Programy oddlužení

Dne 26.11.2013 od 10:00 se na ředitelství Probační a mediační služby ČR uskuteční jednání kulatého stolu na téma Programy oddlužení. Zástupci Aliance proti dluhům chtějí plynule navázat na závěry, které byly učiněny na červnovém jednání kulatého stolu. Jednání se zúčastní také švýcarský expert na danou problematiku pan Peter Gründler.