Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Workshop ke změnám inovovaného učebního programu pro mladistvé – PUNKT rodina

Dne 24.9.2013 se uskuteční v prostorách ředitelství PMS ČR workshop, jehož cílem je představit schéma spolupráce PMS ČR a poskytovatele inovovaného probačního programu PUNKT rodina. Program je součástí veřejné zakázky ,,lnovace a rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele Učební program – mladiství“ spolufinancované z programu Švýcarsko-České spolupráce. Workshop se zejména zaměří na sjednocení praxe a vymezení rolí PMS CŘ a realizátora RUBIKON centra.