Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

PMS ČR znovu vyhlašuje veřejnou zakázku na služby pod názvem „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“

Výše uvedená zakázka, jenž bude spolufinancována z programu Švýcarsko-České spolupráce, je součástí projektu PMS ČR v rámci Programu pro agresivní a nedbalé řidiče (PANR). PANR, je zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou včetně užití návykové látky při řízení.

Zadávací dokumentaci k této zakázce lze nalézt na profilu zadavatele zde:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

Lhůta pro podání nabídek je do 11.11.2013 do 10:00 hod.