Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Aktuality

PMS ČR znovu vyhlašuje veřejnou zakázku na služby pod názvem „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“

Výše uvedená zakázka, jenž bude spolufinancována z programu Švýcarsko-České spolupráce, je součástí projektu PMS ČR v rámci Programu pro agresivní a nedbalé řidiče (PANR). PANR, je zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou včetně užití návykové látky při řízení.

Zadávací dokumentaci k této zakázce lze nalézt na profilu zadavatele zde:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp

Lhůta pro podání nabídek je do 11.11.2013 do 10:00 hod.

Workshop ke změnám inovovaného učebního programu pro mladistvé – PUNKT rodina

Dne 24.9.2013 se uskuteční v prostorách ředitelství PMS ČR workshop, jehož cílem je představit schéma spolupráce PMS ČR a poskytovatele inovovaného probačního programu PUNKT rodina. Program je součástí veřejné zakázky ,,lnovace a rozšíření probačního programu pro mladistvé pachatele Učební program – mladiství“ spolufinancované z programu Švýcarsko-České spolupráce. Workshop se zejména zaměří na sjednocení praxe a vymezení rolí PMS CŘ a realizátora RUBIKON centra.