Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Aliance proti dluhům

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají.

Snahou Aliance je spojovat a sdružovat odborníky ze státních i nestátních institucí, rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle, z nichž klíčovým je předcházet rizikům předlužení osob v obtížené sociálně-ekonomické situaci a také pachatelů trestných činů a působit tak preventivně proti jejich recidivě.

Také v důsledku činnosti Aliance již byly iniciovány, podpořeny i prosazeny některé důležité legislativní změny vedoucí k nápravě často zbytečných příčin zadlužování těchto skupin občanů.

Založení Aliance společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Program Aliance byl zapracován i do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“.

Současnými členy odborné platformy APD jsou zástupci následujících organizací:

§         Probační a mediační služba ČR

§         RUBIKON Centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici)

§         Zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR

§         Zástupci Ministerstva financí

§         Zástupce Úřadu veřejného ochránce práv

§         Zástupci Ministerstva vnitra ČR – odbor prevence kriminality

§         DROM, romské středisko

§         Charita Zábřeh

§         Pražská správa sociálního zabezpečení

§         Asociace občanských poraden

§         IQ Roma servis, o.s.

§         Abeceda rodinných financí

§         Asociace inkasních agentur

§         Občanské sdružení Evita

§         MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně TOP 09

§         Zástupkyně Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

§         Zástupce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Úřad vlády ČR

§         Zástupci inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů

§         Zástupci GŘ Vězeňské služby ČR

§         Společně – Jekhatane, o.s.

§         SOLUS, zájmové sdružení právnických osob

§         Diecézní charita České Budějovice

§         Oblastní charita Přerov

§         Kancelář finančního arbitra

§         CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

§         CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.

§         CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

§         COFET, a.s.

§         Sociální poradna Jirkov

 

Detailnější informace o Alianci proti dluhům naleznete v sekci Ke stažení (Základní prohlášení APD, Seznam členů APD, Konkrétní cíle APD, Prezentace APD).