Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti