Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Programy

Programy pro řidiče

Tento program je zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou včetně užití návykové látky při řízení. Je určen pro dospělé pachatele.

Program bude pilotně ověřen ve vybraných soudních okresech a následně pak rozšiřován do dalších soudních okresů, kde bude na základě analýzy a zájmu vyhodnocena pozitivně jeho potřebnost. Na realizaci programu se podílí švýcarští experti.

Programy pro mladistvé

Cílem je inovovat a rozšířit stávající již vyzkoušený a osvědčený probační program pro mladistvé pachatele. Tento inovovaný program bude rozšířen do všech soudních okresů.

Program je realizován dle programového manuálu po jednotlivých lekcích, které jsou zaměřeny na trénink pozitivních modelů chování mladistvých, kteří se dopustili trestné činnosti. Program může být přizpůsoben i individuální práci s mladistvými.

Cílem inovace UP je rozšířit ho o prvky intenzivnějšího zapojení rodiny mladistvého v průběhu jeho povinnosti se programu účastnit, například docházení lektora programu do rodiny mladistvého nebo pravidelné setkání s rodiči během doby realizace programu.