Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Programy pro mladistvé

Cílem je inovovat a rozšířit stávající již vyzkoušený a osvědčený probační program pro mladistvé pachatele. Tento inovovaný program bude rozšířen do všech soudních okresů.

Program je realizován dle programového manuálu po jednotlivých lekcích, které jsou zaměřeny na trénink pozitivních modelů chování mladistvých, kteří se dopustili trestné činnosti. Program může být přizpůsoben i individuální práci s mladistvými.

Cílem inovace UP je rozšířit ho o prvky intenzivnějšího zapojení rodiny mladistvého v průběhu jeho povinnosti se programu účastnit, například docházení lektora programu do rodiny mladistvého nebo pravidelné setkání s rodiči během doby realizace programu.