Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Programy pro řidiče

Tento program je zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou včetně užití návykové látky při řízení. Je určen pro dospělé pachatele.

Program bude pilotně ověřen ve vybraných soudních okresech a následně pak rozšiřován do dalších soudních okresů, kde bude na základě analýzy a zájmu vyhodnocena pozitivně jeho potřebnost. Na realizaci programu se podílí švýcarští experti.