Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

O Dnech restorativní justice

Dny restorativní justice

Ve druhé polovině listopadu (18. - 25. listopadu 2018) se ve většině evropských zemí, ale také v Kanadě, Albánii či Nepálu, koná Restorative Justice Week (Týden restorativní justice). Stejně jako v letech minulých se i letos Probační a mediační služba k této akci připojuje sérií akcí (besed, přednášek, setkání odborné i široké veřejnosti, seminářů, atd.), které se budou konat po celém Česku.

Jste srdečně zváni!

Koncept restorativní justice

Restorativní justice vychází z předpokladu, že trestný čin je sociální konflikt mezi dvěma a více jednotlivci či stranami, proto jej lze účinně řešit pouze za podmínky participace všech dotčených. Tento koncept upřednostňuje aktivní zapojení oběti i pachatele při řešení následků způsobených trestným činem. Zapojením oběti do procesu trestního řízení se z oběti stává aktivní a náležitě informovaný účastník trestního procesu. Pachatel dostává šanci nejen převzít zodpovědnost za své činy, ale také napravit škody, omluvit se. Restorativní justice se zaměřuje na obnovení poměrů před spácháním trestného činu než na samotnou represi a na nastolení rovnováhy ve společnosti, v níž trestný čin narušil mezilidské vztahy.

Principy restorativní justice

Restorativní justice je spojena s několika klíčovými principy a hodnotami.

1) Respekt
2) Odpovědnost
3) Dialog
4) Participace
5) Vyváženost
6) Dobrovolnost
7) Pospolitost
8) Individualita

Programy restorativní justice

Rozmanitost a pestrost restorativních programů je výsledkem tvořivosti a kreativity těch, kdo je během uplynulých desetiletích v různých zemích vyvíjeli a realizovali. Programy reflektují kulturní odlišnosti místních komunit, zvyků a výsledků dobré praxe. Liší se svým zakotvením do trestní justice, organizací a mírou formálnosti. Všechny programy jsou založeny na restorativním dialogu účastníků sporu v různých aranžmá.

Třemi nejčastěji využívanými programy jsou:
1) Mediace (Victim Offender Mediation)
2) Skupinové komunitní a rodinné konference (Family Group Conferences)
3) Kruhy společného rozhodování (Peacemaking/Sentencing Circles)


Tisková zpráva ke stažení zde.