Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

O projektu

Projekt „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ je realizován v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce od 16. února 2011 do 31. října 2016. Rozpočet projektu činí 31 773 840,- Kč. Poměr národního financování a zahraničních zdrojů činí 15:85.

Projekt realizuje Probační a mediační služba ČR v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarskými partnery Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych.

Celkovým cílem projektu je rozšiřování kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů pro pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření (mladiství i dospělí) a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody.

Projekt je rozčleněn do čtyř základních částí:

  • Sestavení odborné Rady projektu, 
  • rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody na řešení kriminality mládeže i dospělých (KBT programy), 
  • vytvoření komplexního Reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření,
  • vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů.