Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Projektová rada

Rada se bude skládat z celkem 6 odborníků na předmětnou oblast. Dva, či maximálně tři experti budou delegováni švýcarským partnerem a 3 budou delegováni za ČR.

Úkolem Rady bude dohlížet na dodržování odborné kvality rozvíjených PRP programů v souladu se zkušenostmi a principy dobré praxe ve Švýcarsku, respektive kantonu Curych, a také v souladu s principy dobré praxe a odborné kvality v rámci ČR.

Tato část projektu je organizačně zajišťována PMS v součinnosti s VS a MSp a švýcarskými partnery.BVD a VEBO také delegují své zástupce do projektové rady.