Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Tiskové zprávy

PMS se účastní kampaně zaměřené na pomoc dlužníkům a boj proti dluhům

Aliance proti dluhům, mezi jejíž zakládající členy patří Probační a mediační služba, spustí příští týden informační a osvětovou kampaň. Ta upozorní na problematiku zadluženosti a pomůže dlužníkům s postupným a efektivním řešením jejich složité životní situace. Kampaň bude sestávat z několika fází včetně distribuce informačních brožurek určených lidem, kteří si s dluhy nevědí rady. Součástí kampaně bude také spuštění nových, informativních webových stránek k problematice dluhů a v neposlední řadě také informační kampaň v tisku.

 

Aliance proti dluhům pokračovala v debatě na téma alternativní programy oddlužení

Dne 26.11.2013 se na ředitelství PMS ČR konalo další jednání kulatého stolu na téma Programy oddlužení. Obsah jednání vycházel ze závěrů červnového kulatého stolu a pracovních jednáních sekce Programy oddlužení. Tyto závěry se týkaly kontextu zavedení Institutu dobrovolného vyrovnání (IVA), jelikož byly řešeny otázky, jako: Jak bude zajištěno, aby byly známy všechny pohledávky, a nebylo možné situace zneužívat ze strany dlužníka, a ani věřitele, kdo bude garantovat, zajišťovat proces oddlužení, tj. IVA. Hlavním tématem jednání však bylo projednání možností vzniku sanačních fondů a stanovení konkrétních kroků, které je zapotřebí v této věci učinit.

Aliance proti dluhům diskutovala témata dostupnosti a kvality registrů dlužníků.

Dne 27.6.2013 pokračovala jednání Kulatého stolu Aliance proti dluhům (dále jen Aliance) na téma prvních zkušeností po novele „zákona o spotřebitelském úvěru“ a byla otevřena diskuse k tématu lepší transparentnosti a dostupnosti registrů dlužníků.

Probační a mediační služba plánuje zavedení dalšího inovativního programu

Dne 24.09.2013 Probační a mediační službou vyhlásila veřejnou zakázku s názvem „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“.

Aliance proti dluhům diskutovala, jak omezit zbytečné zadlužování

Dne 26.6.2013 se uskutečnilo na ředitelství Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ČR) v Praze jednání Kulatého stolu na téma Alternativní programy oddlužení. Alternativní programy oddlužení jsou jedním z klíčových témat programu odborné platformy „Aliance proti dluhům“(dále jen Aliance).

Podkategorie