Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Tiskové zprávy

Aliance proti dluhům diskutovala, jak omezit zbytečné zadlužování

Dne 26.6.2013 se uskutečnilo na ředitelství Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ČR) v Praze jednání Kulatého stolu na téma Alternativní programy oddlužení. Alternativní programy oddlužení jsou jedním z klíčových témat programu odborné platformy „Aliance proti dluhům“(dále jen Aliance).

Aliance se systémově věnuje tématům tzv. předluženosti. Aliance vznikla v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který je podpořen z grantového programu Švýcarsko-České spolupráce a realizuje ho Probační a mediační služba ČR.

Jednání se zúčastnili například odborní zástupci Úřadu vlády ČR, MF ČR, MS ČR, VZP ČR, PMS ČR, soudů, Kanceláře finančního arbitra, zástupci nestátní neziskových organizací (RUBIKON centrum, IQ Roma Servis, Evita, Abeceda rodinných financí, ale také zástupce švýcarského partnera projektu pana Petera Gründlera z organizace VEBO z Curychu.

Jednání kulatého stolu bylo zaměřené na seznámení se s aktuálními údaji a statistikami v oblasti insolvenčních řízení. V této souvislosti byla dále prezentována zástupci MS ČR informace o stavu dílčích novel „insolvenčního zákona“ a byly představeny principy a zásady zvažovaného Institutu dobrovolného vyrovnání, jako možnosti alternativního programu oddlužení. Důležitou částí jednání byla prezentace pana Petera Gründlera, která seznámila přítomné se zkušenostmi ze Švýcarska.

Jednání kulatého stolu se rovněž věnovalo možnostem vzniku tzv. sanačního fondu, který by navazoval na proceduru alternativních možností oddlužení.

Podněty a návrhy, které zazněly v průběhu diskuse k potenciální zákonné úpravě tzv. Institutu dobrovolného vyrovnání budou podrobněji v rámci Aliance zpracovány a na žádost zástupců z řad Ministerstva spravedlnosti ČR budou poskytnuty pro zářijového jednání Expertní skupiny pro insolvenci.

Kontakt:

Ing. Pavel Peták, Administrátor projektu

Mobil:  +420 732 88 11 28

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.