Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Tiskové zprávy

Aliance proti dluhům pokračovala v debatě na téma alternativní programy oddlužení

Dne 26.11.2013 se na ředitelství PMS ČR konalo další jednání kulatého stolu na téma Programy oddlužení. Obsah jednání vycházel ze závěrů červnového kulatého stolu a pracovních jednáních sekce Programy oddlužení. Tyto závěry se týkaly kontextu zavedení Institutu dobrovolného vyrovnání (IVA), jelikož byly řešeny otázky, jako: Jak bude zajištěno, aby byly známy všechny pohledávky, a nebylo možné situace zneužívat ze strany dlužníka, a ani věřitele, kdo bude garantovat, zajišťovat proces oddlužení, tj. IVA. Hlavním tématem jednání však bylo projednání možností vzniku sanačních fondů a stanovení konkrétních kroků, které je zapotřebí v této věci učinit.

 

Jednání se mimo členů APD zúčastnil také P.Gründler, švýcarský expert na danou problematiku a MUDr. G. Pecková (poslankyně Parlamentu ČR za Hl. m. Praha – v této funkci do 28.8.2013).

V průběhu jednání bylo dohodnuto, že v rámci APD vznikne nová pracovní skupina, jejímž úkolem bude vytvořit projekt vzniku sanačního fondu. Pilotní projekt bude zaměřen na určitou cílovou skupinu a bude postaven tak, aby mohl vyhovět současné legislativě ČR.

Závěrem jednání G.Pecková také vyzvala zástupce APD, aby prezentovali své aktivity v rámci semináře v PS – PČR.

Podrobné informace z jednání KS naleznete v zápise z jednání, který je uložen zde:

http://www.rozvojprogramu.cz/ke-stazeni/2-uncategorised/50-apd