Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Projektová rada

Rada se bude skládat z celkem 6 odborníků na předmětnou oblast. Dva, či maximálně tři experti budou delegováni švýcarským partnerem a 3 budou delegováni za ČR.

Úkolem Rady bude dohlížet na dodržování odborné kvality rozvíjených PRP programů v souladu se zkušenostmi a principy dobré praxe ve Švýcarsku, respektive kantonu Curych, a také v souladu s principy dobré praxe a odborné kvality v rámci ČR.

Tato část projektu je organizačně zajišťována PMS v součinnosti s VS a MSp a švýcarskými partnery.BVD a VEBO také delegují své zástupce do projektové rady.

O nás

O nás...

Kontakt

Informace o projektu Vám kvalifikovaně poskytne:

Vedoucí projektu - ředitel PMS ČR

Ph.Dr. Andrea Matoušková
Tel.: +420 224 424 415
Mobil: +420 737 247 526
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozvoj probačních a resocializačních programů

obrProjekt je předkládán v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a je specificky zaměřen na rozvíjení kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů a posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.

Cílem projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ je rozšiřování kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů pro pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření (mladiství i dospělí) a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).

Projekt bude využívat zkušeností dobré praxe a know-how švýcarských expertů z oblasti probace a sociální práce v trestní justici na území celé České republiky.

Partneři projektu jsou Probační a sociální službou Kantonu Curych (BVD-Bewährungs und Vollzugsdienste – Zurich) a Sdružením VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa – Sdružení na podporu rozvoje probačních služeb ve východní Evropě.

Partnerem projektu je rovněž Vězeňská služba ČR, jelikož projektová část – Reintegrační program- je výrazně zaměřena na vězeňskou službu.

Probační a resocializační programy jsou nezbytnou a klíčovou součástí procesu reintegrace osob z definovaných cílových skupin a mohou výrazně přispět ke snížení recidivy a prevenci opakování trestné činnosti. Uvedené programy mohou rovněž ovlivnit snížení počtu osob v našich věznicích a posílit ochranu občanů před trestnou činností a velmi citelně i snížit náklady státního rozpočtu, co se týká vězeňství.