Victim support and counseling

Contact us

Need contact?

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Other contacts >>

Program 2018

 

Dny restorativní justice 2018

 

Program

 

Praha

Praha - 20.11., od 20:00, přednáška Úvodní zkušenosti s elektronickým monitorovacím systémem v ČR, PhDr. Tomáš Pícha,

Místo konání: kavárna CP1 and Wine Bar, Konviktská 24, Praha 1 (vstup volný pro veřejnost)

 

Jihomoravský kraj

Brno - 21.11, 9:00 – 17:00, konference Restorativní justice: Teorie a praxe (za přítomnosti soudců, ředitelů věznic a dalších partnerů v justici)

Místo konání: Moravské nám. 127/3, 602 00 Brno-střed, (vstup volný pro veřejnost)

Program:

9:00-10:00 Slavnostní zahájení

10:00-11.30 Přístup restorativní justice

11.45 -13.15 Restorativní přístup při práci s dětmi a mladistvými

13:20 -14:40 Oběti trestných činů a jejich potřeby

14:45 -17:00 Výkon trestu odnětí svobody a práce s odsouzenými

 

Severomoravský kraj

Opava - 20.11., 9:00 - 12:00 – setkání odborné veřejnosti při příležitosti Dnů restorativní justice

Místo konání: Obecní dům, Ostrožná ulice 46, Opava, (účast po potvrzení tel.: 773 783 585, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 15.11.2018)

Program:

Využití restorativní justice u závažné trestné činnosti (JUDr. Petra Masopust Šachová)

Restorativní justice ve středověku: smírčí kříže (Mgr. Petr Zahnaš)

Mediace a narovnání (Mgr. Tomáš Bubela)

Poradenství obětem trestné činnosti (Mgr. Radek Makový)

Doprovodná výstava: Výpovědi osob dotčených trestnou činnosti

 

Opava - 22.11.2018, 8:30 - 11:00:  Setkání Týmu pro mládež Opava a školních metodiků prevence

Popis akce: V rámci akce budou představeny instituce, které se podílí na následné práci s pachatelem a obětí trestné činnosti. Dále bude prezentováno soudní řízení ve věcech dětí mladších 15 let a trestní řízení ve věcech mladistvých. 

Místo konání: soudní síň Okresního soudu Opava, Olomoucká 27, 746 77 Opava (vstup na pozvání či po domluvě na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Přerov – 16.11., 8:00-12:00, besedy se studenty Střední průmyslové školy v Přerově

 

Přerov - 22.11. od 14:00, beseda s dětmi Dětského domova v Přerově

(obě akce vstup pouze na pozvání)

 

Bruntál - 12.12. –  9:00  - 11:00 - besedy se žáky 9. tříd Základní školy Krnov na téma Pomoc zvlášť zranitelným obětem a téma elektronických náramků

(vstup na pozvání)

 

Šumperk - 19.11. - 23.11. –  besedy na školách pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky v okrese Šumperk na téma Trestně právní odpovědnost u nezletilých a mladistvých, pomoc obětem trestných činů a systém ukládání alternativních trestů ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Šumperk (vstup na pozvání)

 

Vsetín - 27., 29., 30.11. - besedy se studenty Masarykova gymnázia a dalšími školami na téma Vězeňství vs. alternativní tresty a restorativní programy pro mladistvé a dospělé včetně RSK

Místo konání: středisko PMS Vsetín, Mostecká 303,(vstup na pozvání či po domluvě na emailu: mhromada@pms.justice)

 

Frýdek – Místek - 23.11. - besedy na Střední odborné škole sociální

 

Jeseník– 19.11. – besedy se studenty Gymnázia Jeseník

 

Severočeský kraj

 

  1. Most - 13.11, od 13:30, beseda „Jak to chodí ve vězení“ (praktické informace pro blízké odsouzených i další zájemce přinášípraxe Věznice Bělušice Mgr. Ondřej Kroupa, první zástupce ředitele věznice)

Místo konání: Oblastní Charita Most, SAS Rozmarýnek, Jilemnického 2457, Most

(akce pro zvané či po domluvě na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Most- 20.11., 9:00 - 12:00 - konference Restorativní přístupy v práci s pachateli na svobodě i ve vězení & význam zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti

Místo konání: přednáškový sál Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, Most

(vstup volný pro veřejnost)

Program

Představení práce Probační a mediační služby, střediska PMS v Mostě v kontextu restorativního přístupu

Aktivita Rozvoj restorativní praxe projektu PMS Křehká šance II v regionu Mostecka - výstava

„Výpovědí osob, kterým do života zasáhla trestná činnost“ s následnou diskuzí

Přednáška s diskuzí na téma „Porouchané auto dáme do servisu, co uděláme s pachatelem

s poruchou osobnosti?“ - vychovatel terapeut Bc. Zdeněk Bořil z věznice Liberec vypráví o své práci na Specializovaném oddělení pro pachatele násilných trestných činů s poruchou osobnosti

 

Bělušice - 22.11. dopoledne,  setkání neziskových organizací spolupracujících s věznicí Bělušice

Místo konání: věznice Bělušice, (akce pro zvané)

 

Kadaň -  1. 11. – besedy na střední škole TGA Kadaň

 

Chomutov- 10. 12. 2018 od 13:00 hod. Chomutov, v klubu Esprit - setkání s výchovnými poradci ZŠ a SŠ v rámci besedy pořádané Střediskem výchovné péče Dyáda Chomutov

 

Chomutov - 12. 12. – beseda na střední škole TGA Chomutov

 

Děčín - 21.11., 9-11.30 - mezirezortní setkání na téma Alternativní tresty, jejich předjednání a výkon (pozvání pro soudce i státní zástupce),

Místo konání: středisko PMS v Děčíně, Lázeňská 1268/12, (pouze pro zvané nebo po domluvě na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Teplice – 27.11., 9:00- 13:00 hodin, pracovní setkání s Policií ČR a OSZ Teplice na téma Restorativní principy v přípravné fázi trestního řízení

Místo konání: Středisko PMS, Teplice, Husitská 1071/2 (vstup pro zvané)

Program

Seznámení se střediskem PMS Teplice a jeho pracovníky

Konkrétní možnosti spolupráce s PČR

Koordinace ve spolupráci OČTŘ a PMS

Ukázky možností v přípravné fázi trestního řízení, konkrétní kazuistiky

Spolupráce při kontrole uložených povinností

 

Česká Lípa (Stráž pod Ralskem) – 28.11., 10:30 – 15:00, přednáška o restorativní justici, výstava Výpovědí osob, kterým do života zasáhla trestná činnost a přednáška/workshop pro příslušníky Vězeňské služby.

Místo konání: Akademie vězeňské služby, Máchova 200, Stráž pod Ralskem (vstup pouze pro zvané)

 

 

Česká Lípa (Stráž pod Ralskem) - 21.11.2018 (od 10:00) a 22.11.2018 (od 9:00) - pracovní workshopy pro odbornou veřejnost na téma Kde se potkává penitenciární a probační práce?

 

Místo konání: Věznice Stráž pod Ralskem, (vstup pouze na pozvání)

 

Program (témata):Přijetí viny, odčinění následků trestního jednání

 

Práce s obětí trestného činu, práce s poškozeným trestným činem

 

Práva oběti, poškozeného v trestním řízení

 

Práce PMS v přípravném řízení včetně náhrady vazby dohledem probačního úředníka

 

Práce PMS ve vykonávacím řízení – právní rámec trestu: domácího vězení, obecně prospěšných prací, podmíněného odsouzení s dohledem, trest zákazu vstupu

 

 

Liberec (Tanvald)- 21.11. - přednáška v základní škole v Tanvaldu a setkání s klienty nízkoprahového zařízení v Liberci (určeno pro ZŠ a klienty)

 

Liberec - 22.11. 16:30 – 18:30 – vernisáž výstavy s povídáním - literární a výtvarné výpovědi obětí, pachatelů i svědků trestných činů

Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I
Program

Úvod – Co je  Restorativní justice, O projektu Křehká šance II.
Etuda – telefonát  otce - odsouzeného s dcerou

Bc. Zdeněk Bořil o specializovaném oddělení ve VV v Liberci

Přednes básně od oběti domácího násilí

Mgr. Zuzana Stancová z Centra sociálních služeb Praha o programu „Beta“ pro propuštěné (o sociální práci, pomoci propuštěným, doprovázení)
Kytara na závěr - přednes skladby pedagogem volného času z Věznice Rýnovice

 

Jablonec nad Nisou - 20. 11., 22. 11. a 23.11. 2018 – setkání s poskytovateli obcně prospěšných prací v regionu, podděkování za dosavadní spolupráci a plány do budoucna

Místo konání: Středisko PMS Jablonec nad Nisou, Podhorská 62 (pouze pro zvané)

 

Západočeský kraj

Klatovy – v týdnu od 19.11. – přednášky na téma restorativní justice a činnost Probační a mediační služby pro VOŠ a SZŠ Klatovy a SPŠ Klatovy

(akce pouze pro studenty)

 

Cheb – v týdnu od 19.11. –přednášky pro SŠ/VOŠ na téma probačních a mediačních činností

 

Sokolov - 16.11. dopoledne, beseda se studenty místních středních škol

Místo konání: Středisko PMS Sokolov

(vstup pouze pro zvané)

 

Louny23.11.2018, 9:00 - 12:00 hod. na středisku PMS Louny, (akce pro zvané)

 

Program:

 

Seznámení s chodem střediska, představení nových pracovníků

 

Diskuse na téma restorativní justice

 

Seznámení s EMS

 

Představení projektu "Proč zrovna já?"

 

-----------------------------------------------------

Všechny akce jsou zdarma. Změna program vyhrazena.