Victim support and counseling

Contact us

Need contact?

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Other contacts >>

Výpovědi osob zasažených trestným činem

Když se v životě setkáme s trestnou činností, mnohé se v něm může změnit. Takový moment ovlivní v různé míře celou řadu osob. Oběti a jejich blízké, ale i kolegy, spolužáky nebo kamarády, kteří s nimi tuto situaci v životě sdílí. Následky trestné činnosti zasahují také rodiny pachatelů, zaměstnavatele i sousedy, pomáhající pracovníky různých služeb nebo zcela náhodné svědky.
 
Program Rozvoj restorativní praxe (realizovaný v regionech věznic Bělušice, Stráž p. R., Rýnovice, Příbram, Břeclav a Opava v rámci projektu Probační a mediační služby s názvem Křehká šance II) chce mj. poukázat na to, že trestný čin je také konflikt, který je třeba řešit v souladu se skutečnými potřebami a za aktivní účasti všech dotčených osob. Tak může dojít k smysluplné náhradě škody i nápravě celé situace. Chce upozornit na to, že zkušenosti i potřeby osob dotčených trestným činem jsou velmi různé a je třeba je slyšet a brát vážně. Téma si jistě zaslouží, aby se o problematice dopadů trestné činnosti více veřejně hovořilo.
 
Proto přicházíme s aktivitou „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, kdy písemná nebo jinak graficky zpracovaná anonymní sdělení těchto osob budeme v šesti lokalitách po celé ČR s doprovodným programem prezentovat ve veřejném prostoru. Tato sdělení získáváme spoluprací s organizacemi státního i neziskového sektoru, které s osobami zasaženými trestnou činností pracují (sociální a obdobné služby města, neziskové organizace, Vězeňská služba, Probační a mediační služba atp.). Kdokoli, kdo se ve svém životě v nejrůznější roli setkal s trestnou činností, tak má možnost bez uvedení svého jména vypovědět o dopadech této události na jeho život, jeho potřebách tehdy i nyní. Může tak svým konkrétním vyjádřením přispět k veřené debatě o tématu i možným žádoucím změnám ve prospěch osob, které se s následky trestných činů musí vypořádat.
 
Příklady výpovědí:
„ Ještě dnes si na to vzpomenu, když jdu kolem...“,
„Nemůžu pochopit, jak se to mohlo stát zrovna naší rodině... Co jsme udělali špatně?“,
„Nikdy bych to už nechtěl zažít, nechápu, co mě to popadlo...“,
„Měl jsem pocit, že jsem úplně selhal... Až dnes vím, co jsem mohl udělat jinak...“,
„Musela jsem rychle něco udělat... Dodnes nevím, jestli to bylo správné...“